غیرت به اسم مادر

  • ۲۳:۱۰

 

مامان الان که اینو دارم مینویسم خودت میدونی که بغضم ترکیده و اشک چشمام جاری شد !

یکی از دوستام میدونم که نمیدونست اسم تو چی بوده ؟! یهو ناخواسته  یه واکنش منفی به اسمت نشون داد !

همون واکنش منفی که غیر عمدی هم بود باعث شد من الان اشکم سرازیر بشه و به تو و اسم زیبات فکر کنم !

به این فکر کنم آیا روزی میرسه بتونم اسمتو برای حتی بچه ام انتخاب کنم ؟!

یعنی دل و جرائتش رو دارم ! نه مامان نه دلش رو دارم نه جرائتش که اگر روزی دختر دار بشم اسم بچه ام بشه اسم تو !!

مامان عزیزم اسمتو و خودتو واقعا از صمیم قلب دوست داشتم و دارم ولی بعید میدونم روزی

بخوام اسم مبارکت رو  برای بچه ی خودم بکار ببرم ! 

( آخه  که کوچکترین برادر زاده ات بخاطر عشقی که بهت داشت و داره ؛  

 یکبار همین پیشنهاد رو بهم داد همون لحظه بهش گفتم 

نمیتونم و فکر نکنم هیچوقت این اتفاق از طرف من رقم بخوره)


گفتن اسمت باعث میشه دل و قلبم بارها و بارها بلرزه مادر دوست داشتنی خودم 💚💚


Designed By Erfan Powered by Bayan