آخیش ...

  • ۱۴:۲۰

 

چقدر سخته حرفی رو که ماهها حبسش کردی و  نتونی حرفش رو بزنی !

ولی بعد مدتها بلاخره دلتو به دریا بزنی و حرف دلتو به اونی بگی که میتونه راهنمای راهت باشه !


  سخت بود ولی 

خدا رو شکر راحت شدم !


Designed By Erfan Powered by Bayan