خستگی ذهنی

  • ۰۷:۳۸

 

این روزها اونقدر خستم که دوست دارم بخوابمممم و دیگه بیدار نشم (ربطی به مردن

و مرگ نداره ها ! ولی ذهنم خسته اس  خیلی خسته اس)

خستگی ذهنی این روزها بدجور اذیتم میکنه ...

اونقدر خستم که حتی دوس ندارم برگردم شهرم...

نه حوصله ی خودم رو دارم نه حوصله ی هیچی هیچی...

نمیخوام ناامید باشم ولی خیلی خستم ...

:((


Designed By Erfan Powered by Bayan