دومین ماه

  • ۰۱:۱۴

به امید خدا ادامه دارد...

دو ماه شد و امروز ۲۳ ام و واقعا چقدر خوشحالم ! 


+

  

دقیقا امشب که حال من  خراب است و  فردا صبح خیلی زود باید تو بیمارستان پیش پدر باشم خوابم نمیبره :|

خدایا یا کاری کن بخوابم یا لطفاً حالمو خوب کن ! 


Designed By Erfan Powered by Bayan