...

  • ۱۸:۴۲

 
 تا میخواهم از تو دل بکنم 
       
           صبر می آید !!
                       
           چقدر این عطسه های "پاییزی"
                                  
                     را دوست دارم ...
Designed By Erfan Powered by Bayan