روز سه شنبه تون بخیر

  • ۱۱:۱۱

 

اولین سه شنبه ای که چشمام بارونی شد...

اولین سه شنبه ای که یه لحظه قلبم از جا کنده شد...

اولین سه شنبه ای که یه لحظه فکر کردم مامانم عزیز دلم،  تو آشپزخونه است و مثل قدیم ها صبح

زود بیدار شده و داره ظرفا رو میشوره و چایی دم میکنه و به سه شنبه لبخند میزنه !!

اولین سه شنبه ای که بعد از سالها حس کردم مادرم  حضور داره و هست ...

اولین سه شنبه ای که بعد از سالها حس کردم که بوی عطر خوشش تمام خونه رو در برگرفته 💚

اولین سه شنبه ای که بعد از سالها حس میکنم مامان هست و  داره میگه رادیو روشن کردم که حالمون عوض بشه 💖

اولین سه شنبه ای تابستونی است که دلم میخواد غذای مورد علاقه اش رو بپزم و  با لبخند براش فاتحه بخونم ...

اولین سه شنبه ای تابستونی است که بعد از سالها حتی صداش هم کنار گوشم حس میکنم که میگه

باران بیا پیشم  که کلی حرف ناگفته دارم که بهت بگم !!

 من در جواب با لبخند و شادی از ته دل میگم : باشه مامان عزیزم اووومممدممممم !!

اولین سه شنبه ای که دلم میخواد خودمو عین بچگی هام پیش مامانم لوس کنم !!

اولین سه شنبه ای که کلی انرژی گرفتم ...

اولین سه شنبه ای که حس میکنم کنار مامانم نشستم و اون با دستای قشنگش موهام رو داره میبافه و برام شعرهای قدیمی بچگیش که تو سر صف مدرسه شون میخوند رو داره برام میخونه!!

اولین سه شنبه ای که حس میکنم مامانم داره بهم لبخند میزنه و همزمان بوس بارانم میکنه!

اولین سه شنبه ای که نوشتنم این شکلی شد و عطر نفس های مامانم به عینه توش دیده میشه!

 اولین سه شنبه ای که خارج از هر گونه خبرهای تلخ ریز و درشت این روزها،  توش عطر خدا پررنگ تر از همیشه به چشم میاد ...سه شنبه ات بخیر مامان عزیز و دوست داشتنی خودم 💚+سه شنبه ی همتون بخیر و شادی و سلامتی 🌹


++


ادامه دارد ...


Designed By Erfan Powered by Bayan