چقدر خوب شد که اومدی 💚

  • ۱۰:۲۹

کاش بیدار نمیشدم  تو بودی و تو !

چقد دلم برات تنگ‌ شده بود.

چقدر خوب شد که اومدی 💚

حتی برای چند دقیقه هم شیرین و دلچسب بود آمدنت ❤

آخ که چقدر خوش گذشت !!

با تو بودن چگونه خوش نمیگذره !؟

کاش هر لحظه و هر ثانیه تو در کنارم بودی اونوقت من روز به روز جوانتر از قبل میشدم 💚💚

دوستت دارم مامان دوست داشتنی ام⚘

دوستت دارم قربونت برم مامان ❤❤⚘

Designed By Erfan Powered by Bayan