درد...

  • ۱۶:۰۱

 

درد اونجاست که کسی دردتو نفهمه و نمیفهمه !!

نقطه.


  • ۲۰
Designed By Erfan Powered by Bayan