هر لحظه دیدن روی تو شیرین لحظه عمرم است

  • ۱۹:۱۴

چقد دلمممم تو رو خواست مادر ...

همین نیمساعته  خوابی که تو رو دیدم به اندازه یک عمر برام شیرین بود...

کاش از خواب بیدارم نمیکردین اهالی بیان ...

کاش بیدار نمیشدم و مادر را همچنان میدیدم...


اما از خواب اندکی برای پدرم میترسم.

خدا بخیر کنه .آمین.

Designed By Erfan Powered by Bayan