نوا نگار و دعوت از دوستان بیانی

  • ۱۳:۳۷

 

پاییز می رسد که مرا مبتلا کند 

با رنگهای تازه مرا اشنا کند 

او می رسد که باز هم عاشق کند مرا 

او قول داده است به قولش وفا کند.

هر کسی تو زندگیش ، یه عشقی رو تجربه کرده  منم همینطور . یادمه زمانی که عاشق شدم و به عشق دچار ، پاییز  بود. پاییز رسید و مرا مبتلا کرد و با رنگهای تازه مرا آشنا  کرد‌، عاشق شدم ! عاشق کارم و یادمه اولین بار با زبون روزه خونه به خونه  با دوستام رفتیم تو دل کوچه های فقر و شناسایی رنگهای تازه ای از زندگی ها و خانواده ها ، خانواده های که طعم فقر و اعتیاد و بیماری رو متاسفانه چشیده بودند و جزء‌ امید به خدا هیچ امیدی نداشتند

 من و اقوام و دوستانم دقیقا تو شبهای قدر با تاسی  از مولایمان علی (ع) کوچه گردان عاشق شدیم.هیچوقت اون روزها و شبا را فراموش نمیکنم بخصوص وقتی گاهی این آهنگ ماه و ماهی آقای حجت اشرف زاده  رو میشنوم.


تقویم خواست از تو بگیرد بهار
تقدیر خواست راه شما را جدا کند

راهم درسته ( ازشون) ظاهراً جدا شد ولی همچنان در رو به روی حضرت پاییز باز گذاشتم ! همچنان این راه در هر کجا که باشم ادامه میدم و من باب این موضوع خیلی خوشحالم .

هر چند دلم برای تک تک اون بچه ها تنگ شده اما گاهی وقتی اونا رو می بینم دعای مادران اونا رو میشنوم حالم ناخودآگاه عوض  میشه و به  دستگیری از این بچه ها در هر کجا که باشم و هر کجا که کار کنم فکر میکنم و این راه رو ادامه خواهم داد تا خدا داند...

  

  

* یکی از همون بچه ها شکر خدا امسال کنکوری بود و بعد دانشجو شد و چه خبری خوشایندتر از این ؟! *

ممنونم  از یاقوت بانو دوست عزیز و بزرگوارم که منو به این چالش رادیو بلاگی ها دعوت کردند.

ترانه ماه و ماهی حجت اشرف زاده ترک ۳


کفشهایم را میپوشم و در زندگی قدم میزنم

  • ۰۲:۲۵

کفش 

دلم برای این کفشام تنگ شده .

دلم برای قدم های که با این کفش هام برداشتم تنگ شده :(

کفش های خوبی بودند .

یادش بخیر +


 

کفشهایم را میپوشم و در زندگی قدم میزنم

من زنده ام و زندگی

ارزش رفتن دارد

آن قدر می روم تا صدای پاشنه هایم

گوش ناامیدی را کر کند

خوب میدانم که گاه کفشها،

پاهایم را میزند، میفشرد و به درد میاورد

اما من همچنان خواهم رفت

زیرا زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد


ماندن در کار نیست

گذشته های دردناک را رها میکنم و به آینده نامعلوم

نمی اندیشم

ولی این را میدانم؛

گذشته با آینده یکسان نیست

زندگی نه ماندن است نه رسیدن

زندگی به سادگی رفتن است

به همین راحتی،

زندگی چقدر آسان است…

زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد،،،


ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ…

ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ؛

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ …

ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﺑﺒﺮﯼ؛

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﺭﻧﺞ ﺑﺮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ …

ﮐﻠﯿﺪ ﻟﺬﺕ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ


قصد داشتم دست اتفاق را بگیرم؟؟ تا نیفتد ! اما امروز فهمیدم که اتفاق خواهد افتاد،

این ما هستیم که نباید با او بیفتیم ...! 
یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند...

  • ۲۲:۰۱

پاییز عاشق است

 

یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند ...

پاییز عاشق است  پاییز عاشق است

پاییز عاشق استدلا یاران سه قسمند گر بدانی ...

  • ۱۴:۵۱

 

در این عمری که میدانی

فقط چندی تو مهمانی!


به جان و دل

تو عاشق باش


رفیقان را مراقب باش

مراقب باش ﺗﻮ، به آنی


دل موری نرنجانی

که در آخر تو میمانـی و

مشتی خاک که از آنی


دلا

یاران سه قسمند گر بدانی

زبانی اند و نانی اند و جانی


به نانی نان بده از در برانش

محبت کن به یاران زبانی


ولیکن یار جانی را نگه دار

به پایش جان بده تا میتوانی+


  

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد


پاییز اومده، پاییز اومده پی نامردی یه نسیم رفته، پی ولگردی

  • ۲۰:۲۶

اهواز ۳


اهواز  ۱


۱ ۲
Designed By Erfan Powered by Bayan