کفشهایم را میپوشم و در زندگی قدم میزنم

  • ۰۲:۲۵

کفش 

دلم برای این کفشام تنگ شده .

دلم برای قدم های که با این کفش هام برداشتم تنگ شده :(

کفش های خوبی بودند .

یادش بخیر +


 

کفشهایم را میپوشم و در زندگی قدم میزنم

من زنده ام و زندگی

ارزش رفتن دارد

آن قدر می روم تا صدای پاشنه هایم

گوش ناامیدی را کر کند

خوب میدانم که گاه کفشها،

پاهایم را میزند، میفشرد و به درد میاورد

اما من همچنان خواهم رفت

زیرا زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد


ماندن در کار نیست

گذشته های دردناک را رها میکنم و به آینده نامعلوم

نمی اندیشم

ولی این را میدانم؛

گذشته با آینده یکسان نیست

زندگی نه ماندن است نه رسیدن

زندگی به سادگی رفتن است

به همین راحتی،

زندگی چقدر آسان است…

زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد،،،


ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ…

ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ؛

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ …

ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﺑﺒﺮﯼ؛

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﺭﻧﺞ ﺑﺮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ …

ﮐﻠﯿﺪ ﻟﺬﺕ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ


قصد داشتم دست اتفاق را بگیرم؟؟ تا نیفتد ! اما امروز فهمیدم که اتفاق خواهد افتاد،

این ما هستیم که نباید با او بیفتیم ...! 
حرف حق

  • ۰۷:۵۷

اگر من دزدی میکردم تا آخر دزدی میکردند و کشور می شد دزدخانه !!

همه دنبال دزد می گشتیم و چون همه ما دزد بودیم ، هیچ دزدی را هم محکوم نمی کردیم !
#امیر کبیر 


حرف حق

  • ۱۰:۴۷

 

از آدم  ها بت نسازید ؛ این خیانت است! هم به خودتان ، هم به خودشان ، خدایی می شوند که خدایی کردن نمی دانند!

و شما در آخر می شوید ، سر تا پا کافر خدای خود ساخته...! 


 #فردریش نیچه 

باورهای غلط

  • ۱۴:۵۵

 

اکثر انسانها حتی جسارت دور ریختن لباس هایی که مدتهاست بدون استفاده در کمدهایشان آویخته شده را ندارند ، بعد از آنها توقع داریم که باورهای غلطی را که قرن هاست در ذهنشان زنجیر شده است به راحتی کنار بگذارند و دور بریزند!؟


 

#گاندی  

حرف حق

  • ۱۹:۳۴

 

اگر نمی توانی به مردم خدمتی بکنی برو تا خیانتی نکنی !۱ ۲
Designed By Erfan Powered by Bayan