حرف حق !

  • ۱۸:۰۸
 
آنانکه زمستان را از پشت پنجره دیده اند و گرسنگی را فقط در کتاب ها خوانده اند ، نخواهند توانست که نمایندگانی شایسته برای دفاع از حقوق مردم باشند.
   

  

#شهید بهشتی

او اندِ لطافت ،اندِ بخشش است !

  • ۱۵:۲۴

دیالوگ  های ماندگار

کفشهایم را میپوشم و در زندگی قدم میزنم

  • ۰۲:۲۵

کفش 

دلم برای این کفشام تنگ شده .

دلم برای قدم های که با این کفش هام برداشتم تنگ شده :(

کفش های خوبی بودند .

یادش بخیر +


 

کفشهایم را میپوشم و در زندگی قدم میزنم

من زنده ام و زندگی

ارزش رفتن دارد

آن قدر می روم تا صدای پاشنه هایم

گوش ناامیدی را کر کند

خوب میدانم که گاه کفشها،

پاهایم را میزند، میفشرد و به درد میاورد

اما من همچنان خواهم رفت

زیرا زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد


ماندن در کار نیست

گذشته های دردناک را رها میکنم و به آینده نامعلوم

نمی اندیشم

ولی این را میدانم؛

گذشته با آینده یکسان نیست

زندگی نه ماندن است نه رسیدن

زندگی به سادگی رفتن است

به همین راحتی،

زندگی چقدر آسان است…

زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد،،،


ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ…

ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ؛

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ …

ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﺑﺒﺮﯼ؛

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﺭﻧﺞ ﺑﺮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ …

ﮐﻠﯿﺪ ﻟﺬﺕ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ


قصد داشتم دست اتفاق را بگیرم؟؟ تا نیفتد ! اما امروز فهمیدم که اتفاق خواهد افتاد،

این ما هستیم که نباید با او بیفتیم ...! 
حرف حق

  • ۰۷:۵۷

اگر من دزدی میکردم تا آخر دزدی میکردند و کشور می شد دزدخانه !!

همه دنبال دزد می گشتیم و چون همه ما دزد بودیم ، هیچ دزدی را هم محکوم نمی کردیم !
#امیر کبیر 


حرف حق

  • ۱۰:۴۷

 

از آدم  ها بت نسازید ؛ این خیانت است! هم به خودتان ، هم به خودشان ، خدایی می شوند که خدایی کردن نمی دانند!

و شما در آخر می شوید ، سر تا پا کافر خدای خود ساخته...! 


 #فردریش نیچه 

۱ ۲ ۳
Designed By Erfan Powered by Bayan