کودکان و اعتیاد

  • ۱۱:۵۱

 

کدام آدمی بیعت کرده با یزیدی که اجازه بده کودکان ملعبه‌ی دوزخ مواد مخدر باشند؟


ببینیم :

 اعتیاد کودکاناشتباهات بزرگ

  • ۱۰:۱۸

 

ببینم +


 

 

اینجا رو هم بخونیم و لطفا به سوالش جواب بدیم ! فقط هم محض خنده است :))

ممنونم 🙏

Designed By Erfan Powered by Bayan