بی تاب تر از هر پنجشنبه ...

  • ۱۹:۱۲

و هر پنجشنبه عصر

و هر پنجشنبه عصر

و هر پنجشنبه عصر بی تاب تر از پنجشنبه ی قبل ...

تابستون رو دوست ندارم چون تو رو از من جدا میکنه تا ۳ ماه ...

و من دلتنگ روی توامممم مادر :'(((


بی تابم بی تاب بی تاب ...

دلتنگم دلتنگه دلتنگ ...

آخ که از پنجشنبه ها فقط و فقط دلتنگیش سراغم میاد ...دلم آشوبه آشوب ...

فاتحه خوندم برات ، صلوات خوندم برات ، قرآن خوندم برات ولی دلم آرام و قرار نداره ...

دلم تو روووو میخواد مامان ...

دلم تو رو میخواد مادررر ...

آروم کن مادر آرومم کن مادر...

این دل آشفته و پر آشوب رو آروم کن مامان ...

کاش تابستون نبود و می اومدم سر مزارت حداقل که آروم بشم.

مامان میدونم اینجایی الان تو خونه حس ات میکنم ! بوی خوشبوت حس میشه مامان ! بخدا حس میشه !

تو رو خدا حداقل خودتو نشونم بده !! از خدا بخواه !! آرومم کن مامان ! آرومم کن مادر !!

آشوبم مامان آشوب مثل چی آشوبم و مضطربم !

آرومم کن ...+

برایت میخوانم تا آرام بشم !
Designed By Erfan Powered by Bayan