دعای مادر ...

  • ۱۵:۰۰

 

دیشب این جمله رو تو یه جا دیدم و کلی ناراحت شدم از اینکه ندارمش!

از اینکه دیگه خدا تحویلم نمیگیره!

از اینکه نیست و دعای خیرش این روزها همراهم نیست !!


  

این جمله :

هر جا دیدی خدا تحویلت نمیگیره

بی شک بدان خرجش دعای مادر است.+

خدا سایه همه مادرهاتون رو مستدام نگه داره ! 


++

التماس دعا🙏
Designed By Erfan Powered by Bayan