برداشت آزاد ...

  • ۱۷:۵۴

   

همیشه یه چیزی رو یادمون  باشه اونم اینکه آدم ها رو محکوم نکنیم  به چیزهای که نیستند!

اگر بخوایم  اون طرف مقابلمون  رو  از کاری منع کنیم رک و راست بهش بگیم این عمل رو انجام نده !


نه اینکه  انگشت اتهام رو  بسمتش بگیریم که آره تو اینی تو آنی و تو بهمانی !
چون نه تنها دل اون شخص میشکنه بلکه تو این دنیا و  اون دنیا  باید به خودت و خدات پاسخگو باشی.

+

آره اینا رو به تو گفتم که بدونی و درک کنی ای انسان  دو پا 
  • ۲۹
Designed By Erfan Powered by Bayan