من درد مشترکم و منو فریاد کن !!

  • ۲۱:۳۵

از دیروز اگر بگم یه چشمم اشکه یه چشم خون دروغ نگفتم !!

قلبم به درد اومد! حاضر بودم بمیرم گوشه ی از این تصاویر نبینم !!

سخنان رهبر انقلاب  و سردار قاسمی در مورد حجاب زنان و ...:


و 
اینجا رو 


و   • ۳۴

بصرف آهنگ ...

  • ۱۸:۳۱

شکوفه های بهاری


آهنگ :


باروون _محمد رضا شجریان +

اینجا رو بیزحمت پاسخ بدین :)

ممنونم   • ۲۷
Designed By Erfan Powered by Bayan