اردیبهشت و بوی رفتن تو

  • ۱۱:۰۹

 

من اینجام ، نمیتونم از اتاقم خارج بشم ! نمیتونم نه اینکه نخوام !

پام سست شده برای خارج شدن از اتاقم ...

پام سست شده چون تو رو دیدم ! چون نمیخوام از اتاقم خارج بشم و تو رو نبینم !

پام سست شده چون دم صبح تو رو دیدم و لحظه های بودنت رو با تمام وجودم حس کردم...

کاش بودی ... کاش بودی ... کاش ...کاش ...

کاش بیدار نمیشدم ...فقط تو رو میدیدم ...

باز اردیبهشت داره میاد ...

باز بوی رفتنت  تو هوا  کم کم به استشمام میرسه ...

دلم تنگ شده مامان ... دلم هواتو کرده مامان ...  • ۲۴
Designed By Erfan Powered by Bayan