اذان ظهر به افق ملکوت ...

  • ۱۳:۳۸

آخ اذان ظهر آخ صدای اذان مسجد آخ صدای موذن ...
و چه خوب بود من الان بیکار بودم و قدم زنان بسمت مسجد محله مون میرفتم و نماز را در مسجد  حتی فُردی (آ) 
میخوندم...

یاد نوجونی هام بخیر ...
یاد جوانی هایم بخیر...


  • ۲۷
Designed By Erfan Powered by Bayan